Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutuksen (As1) tavoitteena on osata käyttää turvallisesti vähintään sammutuspeitettä ja käsisammutinta. Lisäksi tavoitteena on osata tunnistaa ympäristön riskejä sekä ymmärtää alkusammutustaitojen merkitystä tulipalotilanteessa.

Suomessa syttyy lähes 20 rakennuspaloa joka vuorokausi, näistä vähintään puolet asunnoissa. Merkittävien materiaalivahinkojen lisäksi tulipaloissa on usein suuri riski henkilövahingoille. Käsillä oleva ja huollettu alkusammutuskalusto yhdistettynä sammutusvälineiden käyttötaitoon vähentää tehokkaasti tulipalojen aiheuttamia vahinkoja.

Lisätietoa koulutuksesta: Spek.fi

Koulutus vain teille?

Alkusammutuskoulutus voidaan järjestää myös tilauskoulutuksena. Koulutuksen kesto on noin 2 tuntia. Koulutuksia voidaan järjestää myös iltaisin tai viikonloppuisin.

Koulutus voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa. Tila vaatimuksena on että alkusammutusharjoitukselle löytyy riittävä tila esimerkiksi parkkipaikalta. Tilauskoulutuksen hinta on 390€ + 24€/ osallistuja (+alv)

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutus opettaa tunnistamaan riskejä palovaaroista, niiden aiheuttajia ja ennakoimaan paloturvallisuutta. Teoriaosuus voidaan kohdentaa esim. taloyhtiölle tai yrityksen toimintaan liittyviin palovaaroihin.

Koulutettava saa koulutuksesta AS1-kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto. Kouluttajina toimivat aina valtuutetut kurssinjohtajat.

Koulutuksen kesto on noin 2 tuntia osallistujamäärästä riippuen. Kurssi voidaan järjestää myös iltaisin tai viikonloppuisin.