Valitse sivu

Pelastussuunnitelma

Laadimme myös pelastuslain mukaisia pelastussuunnitelmia. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa tai kohde on muuten henkilö- tai paloturvallisuudeltaan vaativampi. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Pelastussuunnitelmassa tulee huomioida jokaisen rakennuksen erityispiirteet.

Pelastussuunnitelma pitää laatia myös yleisötapahtumiin, joissa on yli 200 henkilöä. Joissain tapauksissa erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse tehdä, jos asiat on huomioitu jo turvallisuusvalmius- tai muussa suunnitelmassa.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiaakkan kanssa ja se käydään seikkaperäisesti läpi erikseen sovitussa laajuudessa esimerkiksi osana alkusammutuskoulutusta. 

Ennakointi turvallisuusasioissa minimoi vaaratilanteet.

Pelastussuunnitelma sisältää

Vaarojen ja riskien arvioinnin

Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt

Asukkaille ja muille henkilöille annettava ohje onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi

Mahdolliset muut kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet

Ohjeen suunnitelman ylläpidosta ja tarkastuksista

Tiedotuksen / koulutuksen sovitulla tavalla