Sähköturvallisuuskortti SFS 6002

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville pakollinen koulutus. Koulutus on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

SFS 6002 -standardi asettaa vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja niiden läheisyydessä työskentelyyn. Nämä vaatimukset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa.

 Lisätiedot innen@innen.fi

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Sähkötyöturvallisuuskouluksia on tarjolla verkkokoulutuksena ja ryhmille lähikoulutuksena.

Verkkokoulutus on itsenäisesti opiskeltava ja sen suorittamiseen menee noin 4,5 tuntia. Koulutuksen voi välillä keskeyttää ja tallentaa ja jatkaa myöhemmin. Aikaa koulutuksen suorittamiseen on 12 pv aloittamisesta.

Sähkötyöturvallisuus verkkokoulutus 180 € / osallistuja (+ alv.)

Tilauskoulutus ryhmälle

Sähkötyöturvallisuuskortti-koulutuksen voi tilata omalle ryhmälle lähikoulutuksena.

Lähikoulutuksessa pystytään paremmin perehtymään omaa työtä koskevaan turvallisuuteen. Lähikoulutuksissa saadaan keskustelujen kautta paremmin vaikutettua asenteisiin turvallisuutta kohtaan, omassa ryhmässä voidaan avoimesti puhua oman työhaasteista ja hyvistä käytännöistä.

Koulutuksen runko muodostuu SFS 6002 standardista.

Sähkön vaarat

Sähköturvallisuutta koskevat säädökset

Standardin esittely, määritelmät ja yleiset periaattee

(Kortin uusioille tentti)

Käyttötoimenpiteet ja tarkastukset

Työskentelykäytännöt

Kunnossapitokäytännöt