Valitse sivu

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille.

Sosiaali- ja terveysalalla toimivat joutuvat usein erilaisiin riskitilanteisiin. Riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat jokaisen työpaikan työturvallisuuteen, kuten myös tieto ja taito kuinka riskitilanteet pyritään minimoimaan. Jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana päivittäistä työtään.

Turvakorttikoulutuksessa käydään läpi riskejä, niiden ennakointia ja toimintatapoja onnettomuustilanteessa. Työntekijän roolia riskien ennaltaehkäisijänä korostetaan. Koulutuksessa jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi. Näin jo yksi koulutuksen saanut työntekijä voi edistää koko työyhteisön tieto ja taitoja ja löytää oman työpaikan ongelmakohdat.

Koulutus vain teille?

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti koulutuksia järjestetään vain tilauskoulutuksina. Varaa omalle ryhmälle koulutus. Koulusta voidaan myös räätälöidä teille sopivaan muotoon.

Jätä meille tarjouspyyntö tilauskoulutuksesta.

Sosiaali- ja terveysalan turvakoulutus

Koulutus kestää noin 8 tuntia. Koulutuksen suorittaneet saavat turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutuspäivän aiheet

Koulutuksen avaus ja tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus

Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta

Paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy

Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot

Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat

Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- ja evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu

Koe ja koulutuksen päättäminen