Valitse sivu

Tulityösuunnitelmat

Tulitöiden tekemistä ohjaavat pelastuslaki, työturvallisuuslaki, SFS 5900 standardi sekä vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet.

Pelastuslain (379/2011) yleisiä velvollisuuksia koskevan 2. luvun 5. pykälässä todetaan:

Varovaisuus tulen käsittelyssä

”Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.”

Laadimme yritysten tulityösuunnitelmat sekä ohjaamme tulitöiden turvallisen toteuttamisen suunnittelussa sekä tulitöihin liittyviin säädöksiin liittyvissä kysymyksissä.