Valitse sivu

Työsuojeluhenkilön valmennus

Työsuojelun perusteet – yksilövalmennus

Räätälöity henkilökohtainen valmennus työsuojelutehtävissä toimiville henkilöille. Valmennus antaa avaimet ja edellytykset toimia työsuojelun eri tehtävissä

Työsuojeluvaltuutettu- ja päällikkö

Esimies, työnjohto

Yrityksen keskijohto

Valmennus sisältää kuusi henkilö- tai pienryhmäkohtaista työtapaamista, johon lukeutuu myös alkukartoitus ja päätöspalaveri. Tapaamiset sisältävät omaehtoisen työturvallisuuden ohjausta, toimialakohtaisten riskien arviointia ja säädösten soveltamista.

Tehokkaiden tapaamisten kautta valmennus on kustannustehokasta, työpaikkasuuntautunutta sekä toimii yrityksessä pitkäkestoisena asennemuokkaajana.

Valmennuksen sisältöesimerkki

Työtapaamiset (6 kpl, 1-2h)
 • Työsuojelun lähtökohtia ja peruskäsitteitä
 • Työsuojelutoiminta työpaikalla
 • Tapaturman vaarat, väkivallan uhka ja ammattitaudit
 • Henkinen hyvinvointi
 • Työn kuormittavuus
 • Työpaikan hygieeniset tekijät
  • Kemialliset tekijät
  • Fysikaaliset tekijät
  • Biologiset tekijät
  • Hyvä sisäilma