Valitse sivu

Koulutuksen tavoitteena on ajo- ja lepoaika-asetuksen sisällön sisäistäminen, mm. eri piirturityyppien käyttö ja ongelmien ratkaiseminen. Koulutuksessa tehdään työpäivän tai viikon suunnitteluharjoitus ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaisesti. Puhutaan myös valvonnasta ja sen merkityksestä.

Tavoitteena on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö, kuljetusalan enimmäistyöajat, asetusten (ETY)N:o 3820/85 ja (ETY)N:o 3821/85 periaatteet, soveltaminen ja seuraukset; seuraamukset ajopiirturin käyttämättä jättämisestä, virheellisestä käytöstä ja väärentämisestä. Lisäksi puhutaan tieliikenteen sosiaalisen ympäristön tuntemisesta, kuljettajan oikeuksista ja velvollisuuksista perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen osalta.