Koulutus toteutetaan Kuljetusturvan tuottamalla materiaalilla. Koulutus on tarkoitettu sekä tavara- että henkilökuljetuksissa työskenteleville kuljettajille. Ehjänä perille- vahinkovapaa kuljetus myös verkkokoulutuksena

Koulutuksen tavoitteena on muun muassa tietää tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja -lajit, tunnistaa tavaravahinkoriskit omassa työssään ja osata vähentää niitä. Käydään myös läpi rahtikirjan merkitys yrityksen tulon muodostukseen ja vastuisiin.