Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi.

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työsuojelusta, työpaikan vaaroista sekä riskien hallinnasta. Koulutus on osa työpaikan omaehtoista turvallisuuskulttuurin luomista ja mahdollistaa myös tilaaja- ja toimittajayritysten välisen turvallisen yhteistoiminnan yhteisillä työpaikoilla. Koulutus sopii kaikille toimialasta sekä tehtävästä riippumatta.

Työturvallisuuskortti-koulutuksistamme on mahdollista saada kuljettajien ammattipätevyysmerkintä.

VERKKOKOULUTUS JOKA ARKIPÄIVÄ

LÄHIKOULUTUS JOKA VIIKKO