Koulutukset Lempäälä

Koulutukset järjestetään osoitteessa Realparkinkatu 4, Lempäälä, hyvien liikenne yhteyksien varrella. Koulutuspäiviin kuuluu Ninan keittiön aamukahvit sämpylän kanssa, lounas ja iltapäiväkahvit. Lisätiedot 0400 246 046

Työturvallisuuskortti Lempäälä

SEURAAVA KOULUTUS:  7.8.2018   Työturvallisuuskortti, LEMPÄÄLÄ, klo 8-16

Työturvallisuuskortti-koulutus antaa perustiedot työsuojelusta, työpaikan vaaroista sekä riskien hallinnasta. Koulutus on osa työpaikan omaehtoista turvallisuuskulttuurin luomista ja mahdollistaa myös tilaaja- ja toimittajayritysten välisen turvallisen yhteistoiminnan yhteisillä työpaikoilla.

Työturvallisuuskortti- koulutuksistamme on mahdollista saada kuljettajien ammattipätevyysmerkintä 10€/merkintä.

Tulityökortti Lempäälä

SEURAAVA KOULUTUS:  14.8.2018   Tulityökortti, LEMPÄÄLÄ, klo 8-16

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä tulityökortti edellytetään kaikilta tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekeviltä sekä tulityöluvan myöntäjiltä. Tulityövartijoille suositellaan voimassa olevaa tulityökorttia. Koulutus 8h uusitaan viiden vuoden välein ja kortti toimii todistuksena hyväksytysti käydystä koulutuksesta.

Trukkikortti- koulutus Lempäälä

SEURAAVA KOULUTUS: 21.8 Trukkikortti, Lempäälä klo 8-15

Trukkiturvallisuus-koulutuksen tavoitteena on edistää trukkityöskentelyn henkilö- ja yritysturvallisuutta. Trukkityöskentely aiheuttaa vuosittain kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sekä suuren määrän henkilövahinkoja aiheuttavia tapaturmia. Nämä sekä materiaalivahingot aiheuttavat yrityksille mittavia kustannuksia sekä häiriöitä työn sujuvuuteen ja kannattavuuteen.

Ennakoivan ajon-koulutus Lempäälä

SEURAAVA KOULUTUS: 28.8.2018 ENNAKOIVA AJO LEMPÄÄLÄ klo 8-15

Ennakoiva ajaminen (7h) on ammattikuljettajan jatkokoulutuksen (35h) ainoa pakollinen koulutus.

Ennakoivan ajon koulutuksessa käydään läpi muun muassa seuraavia asioita

  • Ajoon valmistautuminen ja ajoneuvon lähtötarkastus
  • Taloudellinen ajotapa ja reitin suunnittelun merkitys
  • Nopeus, kiihdyttäminen, rullaaminen ja jarrutus
  • Turvallinen ajotapa
  • Riskien tunnistaminen
  • Toiminta hätätilanteissa
  • Ennakoiva ajotapa liikenteessä

Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua. Koulutuksesta saa merkinnän Trafin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin (10€). 

Ilmoittautuminen

Tarjouspyyntö tilauskoulutuksesta