Asiakaspalvelu ja rikollisuuden ehkäisy

SEURAAVA AVOINKURSSI NOKIALLA 28.5. HINTA 105€+ALV

Koulutuksessa käydään läpi asiakaspalvelun ja rikollisuuden ehkäisyn merkitystä yrityksen imagolle, asiakastyytyväisyyteen ja talouteen. Koulutuksen tavoite on että kuljettajat näkevät oman roolinsa tärkeänä osana yrityksen hyvää asikaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä. 

Koulutusohjelma:

  • Mitä on asiakaspalvelu
  • Ihmissuhde ja vuorovaikutustaidot
  • Asiakaspalvelu ja imago
  • Rikollisuus kuljetusalalla ja sen eri muodot
  • Tyypilliset uhkatilanteet maantiekuljetuksissa
  • Salamatkustus
  • Toimintamallit kuljettajien yleisimpiin uhkatilanteisiin

Koulutuksen hinta 105€, hintaan kuuluu trafi-merkintä, hintaan lisätään arvolisävero

Koulutus päivään kuuluu myös kahvittelut ja lounas