Ehjänä perille- vahinkovapaa kuljetus

SEURAAVA AVOINKURSSI NOKIALLA 27.3.2019 KLO 8-14.30, 105€+alv

Koulutuksen tavoitteena on muun muassa tietää tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja -lajit, tunnistaa tavaravahinkoriskit omassa työssään ja osata vähentää niitä omassa työssään. Käydään myös läpi rahtikirjan merkitys yrityksen tulonmuodostukseen ja vastuisiin. 

Koulutus toteutetaan Kuljetusturvan tuottamalla materiaalilla. Koulutus on tarkoitettu sekä tavara- että henkilökuljetuksissa työskenteleville kuljettajille

Koulutuksen hinta 105€, hintaan kuuluu trafi-merkintä, hintaan lisätään arvolisävero