Asbesti tietoisku 4h

Neljän tunnin tietoiskussa käydään läpi asioita mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

Tämä tietopaketti on tarkoitettu rakentajille, jotka työssään ovat aikaisemmin altistuneet asbestille, nykyään asbestipurkutyötä tekeville sekä isännöitsijöille, kiinteistönhuoltajille ja asukkaille, joiden kiinteistössä on asbestimateriaaleja.

Ensimmäisessä osassa kerrotaan aluksi asbestista materiaalina, sen käytöstä ja käyttömääristä Suomessa sekä asbestin aiheuttamista terveysvaaroista ja terveystarkastuksista.

Toisessa osassa käydään läpi purkutyön edellyttämä lupa, asbestikohteet rakennuksissa, turvallinen purkutyö sekä vaadittavat mittaukset.

Tietoiskun kesto on 4h