Pelastussuunnitelmat

Laadimme pelastuslain mukaisia pelastussuunnitelmia. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa tai kohde on muuten henkilö- tai paloturvallisuudeltaan vaativampi. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Pelastussuunnitelmassa tulee huomioida jokaisen rakennuksen erityispiirteet.

Pelastussuunnitelma pitää laatia myös yleisötapahtumiin joissa on yli 200 henkilöä. Joissain tapauksissa erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse tehdä jos asiat on huomioitu jo turvallisuusvalmius tai muussa suunnitelmassa.

Pelastussuunnitelmasta ei missään tapauksessa ole haittaa vaikka laki ei sitä vaatisikaan.

Pelastussuunnitelmat sisältävät asiat:

  • Vaarojen ja riskien arvioinnin
  • Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  • Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä
  • Ohjeen suunnitelman ylläpidosta ja tarkastuksista
  • Tiedotuksen / koulutuksen sovitulla tavalla

Ota Yhteyttä