Työsuojelun perusteet - yksilövalmennus

Räätälöity henkilökohtainen valmennus työsuojelutehtävissä toimiville henkilöille. Valmennus antaa avaimet ja edellytykset toimia työsuojelun eri tehtävissä.

 • Työsuojeluvaltuutettu- ja päällikkö
 • Esimies, työnjohto
 • Yrityksen keskijohto

Valmennuksessa 6 henkilö- tai pienryhmäkohtaista työpalaveria sekä alkukartoitus ja lopetuspalaveri. Tapaamiset sisältävät omaehtoisen työturvallisuuden ohjausta, toimialakohtaisten riskien arviointia ja säädösten soveltamista. Tehokkaiden palaverien kautta valmennus on kustannustehokasta, työpaikkasuuntautunutta sekä toimii yrityksessä pitkäkestoisena asennemuokkaajana.

Muuntautuvan valmennuksen sisältöesimerkki:

 • Avaus: tavoite, asettelu, sisältö
 • Työtapaamiset 6 kpl á 1-2 h
  • Työsuojelulähtökohtia ja peruskäsitteitä
  • Työsuojelutoiminta työpaikalla
  • Tapaturmanvaarat, väkivallan uhka ja ammattitaudit
  • Henkinen hyvinvointi
  • Työn kuormittavuus
  • Työpaikantyöhygieeniset tekijät
   • Kemialliset tekijät
   • Fysikaaliset tekijät
   • Biologiset tekijät
   • Hyvä sisäilma
 • Päätöskokous, kurssiyhteenveto ja jatkokoulutusmahdollisuudet

Ota yhteyttä