Ehjänä perille – vahinkovapaa kuljetus

Koulutuksen tavoitteena on muun muassa tietää tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja -lajit, tunnistaa tavaravahinkoriskit omassa työssään ja osata vähentää niitä. Käydään myös läpi rahtikirjan merkitys yrityksen tulon muodostukseen ja vastuisiin.

Ehjänä perille -koulutus

Koulutus toteutetaan Kuljetusturvan tuottamalla materiaalilla. Koulutus on tarkoitettu sekä tavara- että henkilökuljetuksissa työskenteleville kuljettajille.

Koulutuksen aiheet

Tavara- ja liikennevahingot tiekuljetuksessa

Mistä tavaravahingot syntyvät

Kuljetusvahinkojen ehkäisy

Kuljettajan rahtikirjaan liittyvät vastuut

Kuorman varmistus

Vanhinkojen merkitys kuljetusliikenteen talouteen

Vakuutukset ja niiden korvaavuus ja kattavuus

Hinta

Kuljettajan ammattipätevyyskoulutus 115 € (+ alv.)

Sisältää

  • Koulutuksen
  • Materiaalin
  • Kuljettajan ammattipätevyysmerkinnän
  • Tarjoilut

Verkkokoulutus

Tätä koulutusaihetta järjestetään myös verkkokoulutuksena. Koulutukseen kuuluu todella hyvä ja mielenkiintoinen koulutus materiaali.

Verkkokoulutuksiin osallistumiseen tarvitset sellaisen ATK-laitteen jossa on toimiva kamera ja mikrofoni. Ilmoittautumisen yhteydessä muista ilmoittaa sähköpostiosoitteessi.