Trukkikortti

Trukkityöskentelyn turvallisuuskoulutuksen tavoitteena on edistää trukkityöskentelyn henkilö- ja yritysturvallisuutta. Trukkityöskentely aiheuttaa vuosittain kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sekä suuren määrän henkilövahinkoja aiheuttavia tapaturmia. Nämä sekä materiaalivahingot aiheuttavat yrityksille mittavia kustannuksia sekä häiriöitä työn sujuvuuteen ja kannattavuuteen.

Trukinkuljettajalla tulee olla työnantajan kirjallinen lupa työvälineen käyttämiseen ja työnantajan on varmistettava työntekijän riittävät kyvyt työvälineen turvalliseen käyttöön. Trukin kuljettajan turvallisuuskoulutus välittää työntekijälle kattavasti trukkityöskentelyyn liittyvät vaarat ja kuinka työhön liittyvät riskit pyritään hallitsemaan.

Koulutus vain teille?

Tilauskoulutuksena trukkikortti-koulutus voidaan toteuttaa joko 7 tai 4 tunnin mittaisena. 

Jätä meille tarjouspyyntö tilauskoulutuksesta.

Trukkiturvallisuus-koulutuksistamme on mahdollista saada kuljettajien ammattipätevyysmerkintä. Koulutukseen on teoriakoulutus, eikä sisällä käytännön ajoharjoittelua. Koulutuksesta saa trukkikortin heti mukaan.

Kuljettajan ammattipätevyyskoulutus

Koulutuksen aiheet

Työturvallisuuslaki, työsuojelu ja trukinkuljettajan vastuut

Trukkityypit ja niiden käyttötarkoitukset

Trukilla ajaminen (ei sisällä ajoharjoittelua)

Trukilla työskentely, pinoaminen ja purku

Trukin rekisteröinti ja vakuutukset

Riskit ja niiden arvointi

Hätäensiapu ja alkusammutus (ei sisällä harjoittelua)

Tentti

Hinta

Trukkikortti 120€ / osallistuja (+ alv.)

Sisältää

  • Koulutuksen
  • Kuljettajan ammattipätevyysmerkinnän
  • Kortin
  • Materiaalin
  • Tarjoilut