Kuljettajan turvallisuustietoisuus

Koulutuksen tavoitteena on kuljettajien turvallisuustietoisuuden lisääminen toiminnassaan ja työtavoissaan. Koulutuksessa opitaan tiedostamaan mikä altistaa virheille ja riskinotoille. Tätä kautta opitaan keinoja, joilla edistetään omaa ja muiden turvallisuutta.

Koulutukseen kuuluu myös alkusammutuskoulutus ja siitä saa AS1- kortin.

Koulutus vain teille?

Koulutus voidaan järjestää myös tilauskoulutuksena. Tilauskoulutuksia voidaan järjestää myös viikonloppuisin. 

Jätä meille tarjouspyyntö tilauskoulutuksesta.

Kuljettajan turvallisuustietoisuus

Koulutuksessa käydään läpi oikeita toimintatapoja onnettomuus- ja hätätilanteissa. Koulutukseen kuuluu myös alkusammutuskoulutus ja alkusammutusharjoitus. Koulutuspäivä on 7 tuntia.

Koulutusohjelman sisältöä
Työturvallisuuteen
 • Mikä altistaa virheille ja riskinotolle
 • Yksilön keinot edistää omaa ja muiden turvallisuutta
Ennakointi ja tarkkaavaisuus ammattitaitona
 • Ennakoiva työn tekeminen
 • Tarkkaavaisuuden ylläpito ja palauttaminen
Turvallinen ja ei-turvallinen käytös
 • Paineet ja kannusteet turvallisuudessa
 • Ei-turvallisen toiminnan ja tottumusten tunnistaminen
 • Käytöksen muuttaminen ja turvallisen toiminnan ylläpito
Paloriskit kuljettajan työssä
 • Tyypilliset ajoneuvopalot
 • Kuljetuksiin liittyvät paloriskit
 • Palavat materiaalit kuormassa ja tuotantolaitoksilla
 • Paloriskien ennaltaehkäisy
Palaminen
 • Palon kehittyminen
 • Palon sammuttaminen
 • Ympäristön huomioiminen palotilanteissa
Sammutuskalusto ja sen oikea käyttö
Alkusammutusharjoitus
 • Koulutuksesta saa AS1-kortin
Hinta

Kuljettajan ammattipätevyyskoulutus 115 € / osallistuja (+ alv.)

Sisältää

 • Koulutuksen
 • Kuljettajan ammattipätevyysmerkinnän
 • Tarjoilut (Avoimet koulutukset)
 • AS1-kortin