Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin perusteet

Koulutuksen tavoitteena on kannustaa työntekijöitä huolehtimaan omasta terveydestään sekä fyysisestä että henkisestä jaksamisesta. Koulutus lisää tietoa ravinnon, liikunnan ja unen vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn sekä tapaturmien ehkäisyyn. Koulutukseen liittyvä kuntotesti auttaa toteamaan tämän hetkisen tilansa ja motivoi säännölliseen liikuntaan. Kuntotesti käytännössä tarkoittaa, terveydentilan salliessa, 2 km reipasta kävelyä, tähän pitää varautua soveltuvalla vaatetuksella ja jalkineilla.

Koulutuspäivän ohjelma:

Mistä työkyky on tehty

työssä jaksaminen

varhaisen välittämisen malli

stressin tunnistaminen

Työssä jaksaminen

lepo, nukkuminen, unen laatu, unettomuus

vuorotyön haasteet

liikuntatottumukset

ruokailu, ravintoaineet, ajankohdat ja määrät

alkoholi

Työergonomia

työtapaturmat

vältettävät työskentelymallit

suojavälineet

Fyysinen kunto

vaikutus jaksamiseen

kävelytesti ja tulokset

henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen

 

Koulutus järjestetään tilauskurssina. Soveltuu myös kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi, mutta sopii hyvin vaikka tykypäivään liittyväksi koulutukseksi. 

Lisätietoa koulutuksesta ja tarjouspyynnöt 0400 246 046 tai innen@innen.fi